Tukar Voucher di Megaxus Olimpiade 2018

Tukar Voucher di Megaxus Olimpiade 2018

Hi Megaxus Gamers,

Agar tidak ada kesalahan saat melakukan penukaran voucher MI-Cash pada saat event Megaxus Olimpiade 2018, mohon dibaca dengan teliti ketentuan baru penukaran voucher.

Ketentuan Umum Tukar Voucher Megaxus Olimpiade 2018

 • Voucher MI-Cash yang berlaku hanya edisi tahun 2017 ke atas.
 • Penukaran voucher akan dihitung berdasarkan nilai nominal voucher.
  Contoh: Paket/item senilai 50.000 MI-Cash bisa ditukar dengan:
  5x voucher bekas 10.000 MI-Cash, atau
  2x voucher bekas 20.000 MI-Cash dan 1x voucher bekas 10.000 MI-Cash, atau
  1x voucher bekas 50.000 MI-Cash
 • Sisa nilai dari penukaran voucher tidak bisa dikembalikan atau digantikan dalam bentuk apapun, jadi pastikan nilai voucher sudah pas untuk ditukarkan dengan item/paket yang diinginkan.
  Contoh: Menukar paket/item senilai 50.000 MI-Cash dengan 3 x voucher bekas 20.000 MI-Cash (total nilai voucher bekas 60.000 MI-Cash). Maka sisa nilai 10.000 MI-Cash tidak bisa dikembalikan atau diganti dalam bentuk apapun.
 • 1 ID hanya dapat menukarkan 3 item per masing-masing game.
   

* Dengan mengikuti program tukar voucher, peserta dianggap mengerti dan setuju dengan ketentuan ini.

Ketentuan Tukar Voucher Masing-masing Game

Audition AyoDance

 • 1 ID hanya boleh menukar 1 item yang sama
 • maksimal 3 jumlah item yang dapat ditukar per 1 ID
 • maksimal 1 orang dapat menukar voucher untuk 2 ID
 • kelebihan nominal voucher yang ditukarkan tidak dapat dikembalikan
 • Item yang ada di GiftBox akan hilang selama 3 bulan.
 • Item tidak dapat digift ke ID lain.

 

 Counter-Strike Online

 • 1 ID dapat menukar max 5 item
 • 1 orang dapat menukar voucher untuk max 2 ID
 • Kelebihan nominal voucher yang ditukarkan tidak dapat dikembalikan
 • Item / Avatar tidak dapat di gift ke ID lain

Tukar Voucher CSO

Closers Online

 • 1 ID maksimal dapat menukar 3 Item. Item yang ditukarkan dalam 1 Character tidak boleh item yang sama.
 • Item yang ditukarkan untuk tukar voucher memiliki durasi 15 hari. Avatar tersebut hanya dapat bertahan 3 bulan dibiarkan di dalam MailBox dan tidak diambil. Ketika lebih dari 3 bulan dan item tersebut baru mau diambil, maka item tersebut akan expired. (otomatis muncul pop up durasi dari item berakhir dan item tersebut hilang)
 • Item tersebut telah di set untradeable dan di Closers memang tidak ada system gift. Hanya dapat dimasukkan ke dalam Warehouse Account (dapat dipindahkan ke character lainnya yang ada di dalam ID tersebut - akan tetapi hanya character yang sesuai dapat memakai costume yang telah ditentukan).

Tukar Voucher Closers